معنی فارسی کلمه Antonio

آنتونیو

کاربرد Antonio در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.