معنی فارسی کلمه Antique

كهنه‌، عتیقه‌، باستانی‌.

کاربرد Antique در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.