معنی فارسی کلمه Anthropologist

انسان‌ شناس‌.

کاربرد Anthropologist در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.