معنی فارسی کلمه Anniversary

سوگواری‌ سالیانه‌، جشن‌ سالیانه‌ عروسی‌، مجلس‌ یادبود، یا جشن‌ سالیانه‌، جشن‌ یادگاری‌.

کاربرد Anniversary در جمله

1. the eve of the 25th Anniversary of the

2. Romantic weekend ? Wedding Anniversary ?

3. McDonald’s is celebrating the 50th Anniversary of its world famous Big Mac .

4. wedding Anniversary which was two months ago

5. birthday and our Anniversary so he does usually buy me something nice then but

6. the 40th Anniversary of England's first

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.