معنی فارسی کلمه Ankle

قوزك‌، قوزك‌ پا.

کاربرد Ankle در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.