معنی فارسی کلمه Angular

گوشه‌دار، گوشه‌ای‌، (مج.) لاغر، زاویه‌ای‌.، زاویه‌ای‌، گوشه‌ دار.

کاربرد Angular در جمله

1. What they’re doing is reducing the moment of inertia in order to increase Angular velocity .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.