معنی فارسی کلمه Android

اندروید

کاربرد Android در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.