معنی فارسی کلمه Andes

آند

کاربرد Andes در جمله

1. spotting deers , chinchillas and spectacled bears thanks to the lower foot traffic . You’ll also be able to take in stunning views of the Andes

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.