معنی فارسی کلمه Amsterdam

آمستردام

کاربرد Amsterdam در جمله

1. The website Awesome Amsterdam lists some of the most famous breakfast foods of the Netherlands .

2. in the world the Dutch capital Amsterdam

3. like Antwerp Rotterdam Amsterdam

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.