معنی فارسی کلمه Amplify

وسعت‌ دادن‌، بزرگ‌ كردن‌، مفصل‌ كردن‌، مفصل‌ گفتن‌ یا، نوشتن‌، (برق‌) افزودن‌، بالابردن‌، بزرگ‌ شدن‌، تقویت‌، كردن‌ (صدا).، تقویت‌ كردن‌.

کاربرد Amplify در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.