معنی فارسی کلمه Amidst

درمیان‌، وسط‌.

کاربرد Amidst در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.