معنی فارسی کلمه Amen

امین‌، چنین‌ باد، خداكند، انشاءالله‌.

کاربرد Amen در جمله

1. We ask this through Jesus Christ , our Lord . Amen .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.