معنی فارسی کلمه Alto

(در اواز) صدای‌ التو، صدای‌ اوج‌.

کاربرد Alto در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.