معنی فارسی کلمه Alpha

حرف‌ اول‌ الفبای‌ یونانی‌، اغاز، شروع‌، ستاره‌ء اول‌.

کاربرد Alpha در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.