معنی فارسی کلمه Aloft

بالا، در بالای‌ زمین‌، در نوك‌، در هوا، در بالاترین‌، نقط‌ه‌ء كشتی‌، در فوق‌.

کاربرد Aloft در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.