معنی فارسی کلمه Algorithm

ازفارسی‌ (الخوارزمی‌)، محاسبه‌ عددی‌، حساب‌ رقومی‌.، الگوریتم‌.

کاربرد Algorithm در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.