معنی فارسی کلمه Alga

(sagla & eagla.lp) (گ.ش‌.) جلبك‌، خزه‌ء دریایی‌.

کاربرد Alga در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.