معنی فارسی کلمه Alabama

آلاباما

کاربرد Alabama در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.