معنی فارسی کلمه Aisle

راهرو، جناح‌.

کاربرد Aisle در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.