معنی فارسی کلمه Airy

هوایی‌، هوا مانند، با روح‌، پوچ‌، واهی‌، خودنما.

کاربرد Airy در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.