معنی فارسی کلمه Aircraft

هواپیما، ط‌یاره‌.

کاربرد Aircraft در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.