معنی فارسی کلمه Agricultural

فلاحتی‌، زراعتی‌، كشاورزی‌.

کاربرد Agricultural در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.