معنی فارسی کلمه Agonizing

دردناك‌، رنج‌اور.

کاربرد Agonizing در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.