معنی فارسی کلمه Aging

سالخورده‌، كهن‌.

کاربرد Aging در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.