معنی فارسی کلمه Agent

پیشكار، نماینده‌، گماشته‌، وكیل‌، مامور، عامل‌.

کاربرد Agent در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.