معنی فارسی کلمه Aged

پیر، سالخورده‌.

کاربرد Aged در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.