معنی فارسی کلمه Aftermath

عواقب‌ بعدی‌، پس‌ایند.

کاربرد Aftermath در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.