معنی فارسی کلمه African

افریقایی‌.، افریقیی، آفریقیی

کاربرد African در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.