معنی فارسی کلمه Affair

كار، امر، كاروبار، عشقبازی‌(با جمع‌ هم‌ میاید).

کاربرد Affair در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.