معنی فارسی کلمه Aerial

انتن‌ هوایی‌ رادیو، هوایی‌.

کاربرد Aerial در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.