معنی فارسی کلمه Adverse

مخالف‌، مغایر، ناسازگار، مضر، روبرو.

کاربرد Adverse در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.