معنی فارسی کلمه Adventurer

حادثه‌ جو، ماجرا جو، جسور، بی‌ پروا.

کاربرد Adventurer در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.