معنی فارسی کلمه Advent

ظ‌هور و ورود (چهار یكشنبه‌ قبل‌ از میلاد مسیح‌).

کاربرد Advent در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.