معنی فارسی کلمه Adoration

ستایش‌، پرستش‌، عشق‌ ورزی‌، نیایش‌.

کاربرد Adoration در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.