معنی فارسی کلمه Adorable

شایان‌ ستایش‌، قابل‌ پرستش‌.

کاربرد Adorable در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.