معنی فارسی کلمه Adobe

خشت‌، خشت‌ خام‌، خاك‌ مخصوص‌ خشت‌ سازی‌.

کاربرد Adobe در جمله

1. from the county's early Adobe churches .

2. complete the tackle of Adobe Esther to

3. like that's so Adobe a suspended learning yes a lot of money on sometimes

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.