معنی فارسی کلمه Admission

پذیرش‌، قبول‌، تصدیق‌، اعتراف‌، دخول‌، درامد، اجازه‌ء، ورود، ورودیه‌، پذیرانه‌، بارداد.

کاربرد Admission در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.