معنی فارسی کلمه Admiration

تعجب‌، حیرت‌، شگفت‌، پسند، تحسین‌.

کاربرد Admiration در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.