معنی فارسی کلمه Admiral

(ن‌.د.) دریاسالار، امیرالبحر، فرمانده‌، عالی‌ ترین‌، افسرنیروی‌ دریایی‌.

کاربرد Admiral در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.