معنی فارسی کلمه Administrative

اداری‌، اجرایی‌، مجری‌.، اداری‌.

کاربرد Administrative در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.