معنی فارسی کلمه Administration

اداره‌ء كل‌، حكومت‌، اجرا، الغاء، سوگند دادن‌، (حق.)، تصفیه‌، وصایت‌، تقسیمات‌ جزء وزارتخانه‌ها در شهرها،، فرمداری‌.

کاربرد Administration در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.