معنی فارسی کلمه Adam

ادم‌، ادم‌ ابولبشر.، آدم ابولبشر

کاربرد Adam در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.