معنی فارسی کلمه Actress

هنرپیشه‌ء زن‌، بازیگرزن‌.

کاربرد Actress در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.