معنی فارسی کلمه Acquisition

فراگیری‌، اكتساب‌، استفاده‌، (حق.) مالكیت‌.

کاربرد Acquisition در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.