معنی فارسی کلمه Abusive

(.n): سوء استفاده‌، سوء استعمال‌، شیادی‌، فریب‌،، دشنام‌، فحش‌، بد زبانی‌، تجاوز به‌ عصمت‌، تهمت‌، تعدی‌،، (.jda): ناسزاوار، زبان‌ دراز، بدزبان‌، توهین‌امیز.

کاربرد Abusive در جمله

1. Are you being sarcastic and , or , Abusive ? - Negative .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.