معنی فارسی کلمه Abundance

وفور، فراوانی‌.، فراوانی‌، وفور.

کاربرد Abundance در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.