معنی فارسی کلمه Abu

ابو

کاربرد Abu در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.