معنی فارسی کلمه Abnormal

غیر عادی‌، ناهنجار.، غیر عادی‌.

کاربرد Abnormal در جمله

1. "I wish you wouldn't come in without knocking , " he said in the tone of Abnormal exasperation that seemed so characteristic of him .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.