۳۰ جمله مختلف برای شب بخیر انگلیسی

۳۰ جمله مختلف برای شب بخیر انگلیسی

۱۳۹۸/۱۱/۱۴ دوشنبه


گاهی بیان جمله‌های کوتاه انگلیسی با کلمات متفاوت باعث می‌شه صحبت‌های شما خیلی حرفه‌ای‌تر بشه. امروز ۳۰ جمله متفاوت برای "شب بخیر گفتن" رو آموزش می‌دیم.

 • Nighty Night
 • برای شب بخیر گفتن به بچه‌ها استفاده می‌شه.
 • Sweet dreams
 • خواب‌های خوب ببینی.
 • Sleep well
 • خوب بخوابی.
 • Have a good sleep
 • خواب خوبی داشته باشی
 • Dream about me!
 • خواب منو ببین!
 • Go to bed, you sleepy head!
 • برو بخواب، خیلی خواب‌آلودی (مخصوصا برای بچه‌ها)
 • Sleep tight!
 • خوب بخوابی
 • Goodnight, the little love of my life!
 • شب بخیر، عشق کوچولوی من!
 • Night Night.
 • شب بخیر
 • Lights out!
 • زمان خاموشیه!
 • See ya’ in the mornin’!
 • صبح می‌بینمت!
 • I’ll be right here in the morning.
 • صبح دقیقا همینجام.
 • I’ll be dreaming of you!
 • خواب تو رو می‌بینم!
 • Dream of Mama/Papa!
 • خواب مامان/بابا رو ببین.
 • Sleep well, my little prince/princess!
 • شاهزاده کوچولوی من خوب بخوابی!
 • Dream of me
 • خواب منو ببین.
 • Until tomorrow.
 • تا فردا
 • I’ll be dreaming of your face!
 • خواب صورتت رو می‌بینم!
 • I’m so lucky to have you, sweetheart!
 • عزیزم من خیلی خوش‌شانسم که تو رو دارم!
 • I love you to the stars and back!
 • بی‌نهایت دوست دارم!
 • I’ll dream of you tonight and see you tomorrow, my love.
 • عشقم امشب خوابتو می‌بینم و فردا هم می‌بینمت.
 • Goodnight, the love of my life!
 • شب بخیر عشق زندگی من
 • Can’t wait to wake up next to you!

برای تمرین این جملات، اینجا برای خود پارتنر زبان انگلیسی برای تمرین مکالمه انگلیسی پیدا کنید.