ماضی نقلی در زبان انگلیسی

ماضی نقلی در زبان انگلیسی

۱۳۹۸/۱۲/۲۴ شنبه


زمان ماضی نقلی از have  یا has به علاوه قسمت سوم فعل ساخته می‌شود.

موارد استفاده:

  • برای هر آنچه که در گذشته شروع شده و تا به حال ادامه پیدا کرده.

مثال:

They've been married for nearly fifty years.

آن‌ها نزدیک پنجاه سال است که ازدواج کرده‌اند.


She has lived in Liverpool all her life.

او برای همه زندگی‌اش در لیورپول زندگی کرده است.

  • وقتی که در مورد تجربه‌مون تا الان صحبت می‌کنیم:

I've seen that film before.

من آن فیلم را قبلا دیده‌ام.


I've played the guitar ever since I was a teenager.

من از وقتی که نوجوان بودم گیتار می‌نواخته‌ام.


He has written three books and he is working on another one.

او سه کتاب نوشته است و حالا روی کتاب دیگری کار می‌کند.

نکته:

اغلب از قید ever برای صحبت کردن در مورد تجربه‌مون تا الان استفاده می‌کنیم.

My last birthday was the worst day I have ever had.

و از قید never برای فرم منفی آن استفاده می‌کنیم.

Have you ever met George?

تو تا به حال جرج رو دیده‌ای؟


Yes, but I've never met his wife.

بله، اما تا به حال همسرش رو ندیده‌ام.

  • برای چیزی که در گذشته اتفاق افتاده ولی هم‌اکنون اهمیت دارد.

I can't get in the house. I've lost my keys.

نمی‌تونم وارد خونه بشم. کلیدهایم را گم کرده‌ام.


Teresa isn't at home. I think she has gone shopping.

ترسا در خانه نیست. فکر می‌کنم که به خرید رفته است.

have been and have gone

از have/has been  زمانی استفاده می‌کنیم که کسی به جایی رفته و برگشته باشد.

A: Have you ever been to San Francisco?

آیا تا به حال به سانفرانسیسکو رفته‌ای؟


B: No, but I've been to Los Angeles..

نه، اما به لس آنجلس رفته‌ام.

اما اگر کسی به جایی رفته و هنوز برنگشته باشد از have/has gone استفاده می‌شود.

A: Where's Maria? I haven't seen her for weeks.

ماریا کجاست؟ چند هفته است که ندیدمش.


B: She's gone to Paris for a week. She'll be back tomorrow. 

او یک هفته است که به پاریس رفته. فردا برمی‌گردد.

ماضی نقلی با قیدهای زمان

برای زمان ماضی نقلی اغلب از قیدهایی استفاده می‌شود که مربوط به گذشته نزدیک هستند مثل "اخیرا".

Recently, just, only just

و یا قیدهایی که شامل زمان حال هستند. مثل:

So far, until now, up to now, ever (in questions), yet (in questions and negatives)

مثال:

Have you ever seen a ghost?

تا به حال روح دیده‌ای؟


Where have you been up to now?

تا الان کجا بوده‌ای؟


A: Have you finished your homework yet?

تکالیفت رو تمام کرده‌ای؟


B: No, so far I've only done my history.

نه، تا الان فقط تاریخم رو انجام دادم.

در جمله‌ای با زمان ماضی نقلی، اغلب از قید since استفاده می‌کنیم که زمان شروع چیزی در گذشته رو نشان بدهیم.

I've worked here since I left school.

من از وقتی که مدرسه رو ترک کردم، اینجا کار کرده‌ام.


I've been watching that programme every week since it started.

من این برنامه رو هر هفته از وقتی که شروع شده دیده‌ام.

نکته:

ما از قیدهای زمانی گذشته ساده برای زمان ماضی نقلی استفاده نمی‌کنیم.

اما می‌توان از قیدهای زمانی که که به زمان تمام نشده اشاره دارند استفاده کرد. مثل:

Today, this week/month/year, now that I am 18.

Have you seen Helen today?

تو امروز هلن رو دیده‌ای؟


We have bought a new car this week.

ما این هفته یک ماشین جدید خریده‌ایم.

برای تمرین زمان ماضی نقلی و سایر زمان‌ها در اسپیکینگ با پارتنرهای زبانی روزانه تمرین مکالمه داشته باشید و یا در کلاس‌های خصوصی/ گروهی ریمرسی شرکت کنید. برای هماهنگی در سایت (فرم تماس را پر کنید) و یا در تلگرام به ما پیام دهید.